Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

192

Την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης, έτους 2020.
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2020:
• Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Λ.Τ.Μ. για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
• Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
• Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.
ΘΕΜΑ 4ο : Αιτήματα καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για τα έτη 2020-2022.

Αρχείο πρόσκλησης