Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

115

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 ύστερα από την έγκρισή του.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο Προφήτη Ηλία.

Αρχείο πρόσκλησης