Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

449

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πιστώσεων-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
προμήθειες του Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 3ο : Παραλαβή – έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη λειτουργικού
σχεδιασμού λιμένα Μονεμβασίας και μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων λειτουργικού
σχεδιασμού Μονεμβασίας».
ΘΕΜΑ 4ο : Παραλαβή – έγκριση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση – επέκταση
προβλήτα Πούντας ΤΚ Αγ. Γεωργίου Δήμου Μονεμβασίας».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης στη λιμενική
εγκατάσταση Πούντας ΤΚ Αγίου Γεωργίου Δήμου
Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
{Βελτίωση-επισκευή χερσαίων χώρων Λιμένα Νεάπολης
Δ.Ε. Βοιών}.
ΘΕΜΑ 7ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ανάγκες του Λιμενικού
Ταμείου.
ΘΕΜΑ 8ο : Περί χορηγήσεως ή μη παρατάσεως εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους
προβλήτα Νεάπολης».

Αρχείο πρόσκλησης