Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

308

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00, συνεδριάζει δια ζώσης το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στο αίθριο γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 184 Ν. 4365/2019, του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Περί επανεξέτασης αιτήματος κ. Ανδρεσάκη Μάρθας ύστερα και από αίτημα της Κοινότητας Νεάπολης.

Θέμα 2ο : Περί έγκρισης εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Θέμα 3ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης.

Αρχείο πρόσκλησης