Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

521

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Διατάκτη.
ΘΕΜΑ 3ο : Διάθεση πιστώσεων.

Αρχείο πρόσκλησης