Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

108

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 13:00 συνέρχονται τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

ΘΕΜΑ 1ο  : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 μετά την έγκρισή του.

ΘΕΜΑ 2ο  : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Καρνάγιου και επανάχρησή του ως τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο}.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί αιτήματος καταστηματάρχη για τροποποίηση ενιαίας μορφής στεγάστρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών «Βελτίωση τμήματος υφιστάμενου πεζόδρομου εντός ΧΖΛ Νεάπολης».

ΘΕΜΑ 5ο  : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για το έτος 2023».

 

Αρχείο Πρόσκλησης