Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

109

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 13.00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη

Η συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ Νεάπολης για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ Νεάπολης με εκτέλεση έργου (ΤΣΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ).

ΘΕΜΑ 3ο : Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ) του έργου {Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις}.

ΘΕΜΑ 4ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για το έτος 2023».

ΘΕΜΑ 5ο : Αίτηση δημότη για παραχώρηση χώρου για στάσιμο πλανόδιο εμπόριο στη ΧΖΛ Νεάπολης.

Αρχείο πρόσκλησης