Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

749

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ανάκληση της με αριθμ. 32/2017 Α.Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου περί παραχώρησης χώρων εντός εξομοιούμενης Ζώνης Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης