Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

75

Την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και ώρα 13.30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη.

Η συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση λιμενικών υποδομών αλιευτικών καταφυγίων «Αυλόσπηλου Νεάπολης & «Μανδράκι» Μονεμβασίας}.

ΘΕΜΑ 2ο :  Περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης (χώρου Καρναγίου) για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αρχείο πρόσκλησης