Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

384

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του Δήμου.
  2. Διάθεση πιστώσεων.
  3. Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2017 για ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου.
  4. Αίτηση της ENVITEC Α.Ε. για παραχώρηση χώρου στην εξομοιούμενη ζώνη Λιμεν. Εγκατάστασης Παλαιοκάστρου.
  5. Αίτηση για παραχώρηση χώρου στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας, για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
  6. Αίτηση καταστηματάρχη περί παραχώρησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ).

Αρχείο πρόσκλησης