Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

539

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση απλής χρήσης Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  2. Διάθεση πιστώσεων-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Προμηθειών.
  3. Αιτήσεις καταστηματάρχη Μονεμβασίας σχετικά με χρήση Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας.
  4. Έγκριση εργασιών για κατασκευή στεγάστρου αλιέων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βελανιδίων.
  5. Αιτήσεις καταστηματάρχη Νεάπολης για τροποποίηση παραχώρησης στη ΧΖΛ Νεάπολης-έγκριση άδειας με εκτέλεση έργου.
  6. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Νικολάου Βοιών για παραχώρηση χώρου εντός Εξομ. Ζώνης Αλιευτ. Καταφυγίου Προφ. Ηλία για πραγματοποίηση εκδηλώσεων (παραδοσιακό πανηγύρι).
  7. Περί πρότασης νέας θέσης εγκατάστασης περιπτέρων στο χώρο ΧΖΛ Νεάπολης και ψήφιση όρων και προϋποθέσεων.

Αρχείο πρόσκλησης