Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

769

Την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας με ένα θέμα προς συζήτηση:

Περί ανάκλησης της αριθ. 76/2016 Α.Δ.Σ. περί σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας – ευπρεπισμού.