Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

389

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.600.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Νέας Πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολης», αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017, έγκριση εκτέλεσης του έργου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. «Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί απευθείας εκμισθώσεως τμήματος 632,20 τ.μ. εκ του ΑΒΚ 210 ακινήτου του Δ.Δ. Βοιών στο Δήμο Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί εγκρίσεως ή  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις  Δ.Ε. Βοιών και Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί εγκρίσεως ή  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Ε.  Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

7. «Περί εγκρίσεως ή  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης έργων αποχέτευσης στην Αγ. Κυριακή Τ.Κ.  Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

8. «Περί μεταθέσςως του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας δαπέδου ασφαλείας παιδικής Χαράς Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

9. «Περί αυξήσεως ωραρίου εργασίας της ΚΕΤΑ ΕΝΤΜΙΡΑΣ του ΤΕΛΗ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί γνωμοδοτήσεως σχετικά με την προαγωγή του 3/θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  & πρόεδρος Α/θμιας Ε.Π. κ. Χριστάκος Σταύρος.

11. «Περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δικαιούχων συμμετοχής και ορισμός θέσεων, στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίου Νεκταρίου στην Τ.Κ. Συκέας (5 με 9 Νοεμβρίου 2017)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 40/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

Αρχείο πρόσκλησης