Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

429

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί παραλαβής των προμελετών, του τεύχους προϋπολογισμού – προσμετρήσεων και του τεύχους προμήθειας εξοπλισμού για την πράξη με τίτλο «Κέντρο Αθλητικών, Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στη Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «α) Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο  «Κέντρο Αθλητικών, Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στη Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας», σε σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) με τη βεβαίωση λειτουργίας /χρήσης των υποδομών του κτιρίου, το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του καθώς και ο τρόπος – εξασφάλιση της συντήρησής τους και γ) με την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που θα απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αποδοχής της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού» του Δήμου Μονεμβασίας, του Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

4. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Αρχείο πρόσκλησης