Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

436

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι εννέα (29) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. «Περί ανακηρύξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί Καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητείας ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Μονεμβασίας κατά το σχολικό έτος 2018-19».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

 1. «Περί προσλήψεως προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί Καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση του έργου της Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150 KV Πελοποννήσου – Κρήτης (Υ/Σ Μολάων – Υ/Σ Χανίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμού αποζημίωσης μελών δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί ονομασίας οδών και πλατειών Τοπικών Κοινοτήτων Μονεμβασίας, Λαχίου και Ελίκας»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος και Πρόεδροι ανωτέρω Τ.Κ.

 1. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 και έγκριση σχετικών Μελετών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 1. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 67 και 68/2018 Μελετών που αφορούν την «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 1. «Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Λιμενικού Ταμείου Λακωνίας, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας», προϋπολογισμού 44.725,46 € – Ορισμός μελών (τακτικοί – αναπληρωτές) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Αποκατάσταση ανωδομής & επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας», προϋπ/σμού 44.725, 46 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 1. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής του Τεύχους Διακήρυξης Σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Άρδευσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη- Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Δ.Κ. Μολάων, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

 1. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμων Τ.Κ. Βελανιδίων, Λαχίου και Δ.Κ. Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 1. «Περί χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον οικισμό Πλύτρα της Τ.Κ. Παπαδιανίκων, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδρομή».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

 1. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας πέντε (5) παιδικών ομάδων Μπάσκετ».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

 1. «Περί επιστροφής ποσού 421,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 20/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

 1. «Περί έγκρισης της αριθ. 47/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

Εισηγητής:  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου».

 1. «Περί έγκρισης της αριθ. 19/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Αρχείο πρόσκλησης