Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

489

Την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 7:00 μ.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τριάντα οχτώ (38) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.650.000 € για την εκτέλεση του έργου «Κέντρο Αθλητικών Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στη Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 260.000 € για την «προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

4. «Περί Καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην ποινική υπόθεση “ENERGA και HELLAS POWER”».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί Καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση Επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών στη θέση Ξιφιάς της Τ.Κ. Νομίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.
6. «Περί Καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση Ιωάννη Μανάκου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί τμηματικής τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

8. «Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων», προϋπολογισμού 41.799,20 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγγελώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

12. «Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α. 168/1996) και προσθήκη καθ΄ ύψος ισογείου κτιρίου με χρήση Πνευματικού Κέντρου Συκέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί υποβολής προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Ανατολική Πελοπόννησος» και β) Δέσμευση του Δήμου για ένταξη των έργων στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τρεχούσης Περιόδου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί αναθέσεως προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί Έγκρισης Εκτέλεσης της Προμήθειας Καυσίμων ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Προστασία Οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Δ. Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
20. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

21. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΕ του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως της αριθ. 134/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

23. «Περί εγκρίσεως Σχεδίου Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

24. «Περί Καθορισμού του ύψους των τελών χρήσης χώρου ανά θέση κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στις Τ.Κ. Συκέας και Μεταμόρφωσης επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Μαρίνας και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

25. «Περί λήψεως νέας απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

26. «Περί επιστροφής ποσών 104,74 € και 104,82 ως αχρεωστήτως καταβληθέντα»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

27. «Περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

28. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικους του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

29. «Περί Διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εορτασμού τοπικής εορτής και επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

30. «Περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

31. «Περί διάθεσης πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

32. «Περί διάθεσης πίστωσης για Αθλητικές εκδηλώσεις»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

33. «Περί ιδρύσεως Κέντρου Δια Βοίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

34. «Περί παραχωρήσεως σχολικών χώρων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

35. «Περί δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας www.dimosnet.gr».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

36. «Περί γνωμοδοτήσεως υπέρ του χαρακτηρισμού της οδού Κουπιών – Ρειχέας ως μοναδικής δημοτικής οδού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.

37. «Περί έγκρισης της αριθ. 21/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων (Χρηματοδότηση από το Δήμο)».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

38. «Περί έγκρισης της αριθ. 22/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Αρχείο πρόσκλησης