Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

256

Την Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τριάντα δύο (32) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου οικ. έτους 2019»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 5ης Φεβρουαρίου 2019, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί προσλήψεως δύο (2) ναυαγοσωστών με διάρκεια σύμβασης έως τρεις μήνες για την αντιμετώπιση ναυαγοσωστικής κάλυψης δύο θέσεων σε παραλίες του Δήμου.
Εισηγήτρια: κα Παναγιώτα Αλειφέρη.

5. «Περί πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί καθορισμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Ετος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο κατά το σχολικό έτος 2019-2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας, ορισμός μελών (ένα τακτικό μέλος-που ορίζεται ως Πρόεδρος-με τον αναπληρωτή του), αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

8. «Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργου: Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού στη Δ.Κ. Νεάπολης, ορισμός μελών (2 τακτικά με τους αναπληρωτές τους) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

9. «Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση του έργου: Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης, ορισμός μελών (2 τακτικά με τους αναπληρωτές τους) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

10. «Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για την εκπόνηση της μελέτης: Κυκλοφοριακή μελέτη εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών, ορισμός μελών (2 τακτικά με τους αναπληρωτές τους) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

11. Περί έγκρισης επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί έγκρισης της αιθ. 33/2019 Α.Δ.Σ. του Δημοτ. Λιμενικού Ταμείου, αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

13. «Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

14. «Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Αποκατάσταση-βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

15. «Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

16. «Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ, 3ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣ του έργου: Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

17. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση επισκευή κοιμητηρίων και περιβάλλοντος χώρου Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

18. «Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

20. «Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

21. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση πρανών δρόμου και ιρλανδικής διάβασης στον Πλατανιστό ΤΚ Παντανάσσσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

22. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

23. «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

24. «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

25. «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού κα Κατερ. Τσαφατίνου.

26. «Περί αποδοχής βοθρολυμάτων επιχείρησης σε ΕΕΛ του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

27. «Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου της Δ.Κ. Νεάπολης στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

28. «Περί διαγραφής τελών ύδρευσης από το χρηματικό κατάλογο της ΤΚ Συκέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

29. «Περί χορήγησης αδειών παροχής ύδρευσης εκτός ορίων οικισμών του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

30. «Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

31. «Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών του Δήμου».
Εισηγητής: Εντεταλμ. Δ.Σ. κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

32. «Περί χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου».
Εισηγητής: Εντεταλμ. Δ.Σ. κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

Αρχείο πρόσκλησης