Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

317

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Αποδοχή χρηματοδότησης 504.300,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή εγγράφων και δικαιολογητικών για τη λήψη της επιχορήγησης και την υλοποίηση της πράξης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
2. «Υποβολή αιτήματος για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων από τη χρηματοδότηση των 504.300,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
3. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
4. «Παραχώρηση σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων».
Εισηγητής: Εντεταλμένος δημ. σύμβουλος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.
5. «Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
6. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.
7. «Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
8. «Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου: Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.
9. «Έγκριση απολογισμών οικ. ετών 2016, 2017 και 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Εισηγητής: Εντεταλμένος δημ. σύμβουλος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.
10. «Χορήγηση άδειας υδροδότησης κτηνοτροφικής μονάδας εκτός οικισμού Τ.Κ. Λαμποκάμπου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς

Αρχείο πρόσκλησης