Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

393

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι τέσσερα  (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης για το συστηματικό καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων του Δήμου μας» μετά από αίτημα των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας.

Θέμα 2ο: «Μείωση δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας ενόψει της ψήφισης του νέου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας» μετά από αίτημα των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας.

ΘΕΜΑ 3ο: «Περί εκλογής εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

Θέμα 4ο: «Περί ανάκλησης της αριθ. 160/25-9-2019 απόφασης ΔΣ και τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 5ο: «Περί ανάκλησης της 159/25-9-2019 απόφασης Δ.Σ. και τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς Γιάννης Ρίτσος».
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 6ο: «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας Γιάννης Ρίτσος και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 7ο: «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 8ο: «Περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 9ο: «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 10ο: «Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς.
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 11ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 12ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης (Γ’ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων, κατανομή και απόδοση αυτής».
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 13ο: «Περί ορισμού δικαιούχου και προσδιορισμού αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 14ο: «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στον Άρειο Πάγο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 15ο: «Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 16ο: «Περί ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 17ο: «Περί ορισμού Προέδρων Κοινοτήτων ως υπεύθυνους για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού στα πλαίσια διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 18ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 19ο: «Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 20ο: «Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 21ο: «Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 22ο: «Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμού Καστέλλας ΔΕ Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος.

Θέμα 23ο: «Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο της Ελαίας».
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 24ο: «Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο πρόσκλησης