Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

284

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι ένα(21) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1. «Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Θέμα 2. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-Επισκευή Δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης», με κωδικό έργου 2015ΕΠ02600012, προϋπολογισμού 600.000,00 €».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Θέμα 3. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση κτιρίου Γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ, στη Δ.Κ. Νεάπολης Δημ. Ενότητας Βοιών», με κωδικό έργου 2018ΕΠ02600020, προϋπολογισμού 1.500.000,00 €».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Θέμα 4. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη – Παλαιόκαστρο», συνολικού προϋπολογισμού
388.613,25 €, του ενταγμένου έργου στη Σ.Α.Ε.Π. 526 της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Συντήρηση – Επισκευή – Βελτίωση Συγκοινωνιακών έργων Π.Ε. Λακωνίας» με κωδικό έργου 2017ΕΠ02600008».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Θέμα 5. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με κωδικό έργου 2015ΕΠ02600009, προϋπολογισμού 1.750.000,00 €».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Θέμα 6. «Περί Συγκροτήσεως Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης, με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Λακωνίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 7. «Περί ορισμού πολιτικού υπευθύνου , συντονιστή προγράμματος και συντονιστικής επιτροπής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας».
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 8. «Περί έγκρισης διασύνδεσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας εισπράξεων «ePOS paycenter» της Τράπεζας Πειραιώς».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 9. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 10. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 11ο: «Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 12ο: «Περί έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 13ο: «Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων».
Εισηγητής: κ. Ι. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 14. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας λόγων έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξαν το Δήμο Μονεμβασίας, (Υποέργο 1: Συντήρηση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων για την προστασία από τα νερά στην Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 15. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμων στις Τ.Κ. Βελανιδίων, Λαχίου και Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 16. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 17. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανούς δρόμου στη θέση Λίμνες Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 18. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αιθρίου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 19. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

Θέμα 20. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Άγιος Φωκάς Μονεμβάσια».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

Θέμα 21. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή στηθαίου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ταϊφόρος Παναγιώτης .

Αρχείο πρόσκλησης