Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

482

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα οκτώ (18) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: «Οι εξελίξεις με την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ νέων αιολικών πάρκων στο δήμο μας, μετά από αίτημα των παρατάξεων της μειοψηφίας».

Θέμα 2ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους  καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

Θέμα 3ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2020». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

Θέμα 4ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

Θέμα 5ο: «Περί αναπροσαρμογής  ή μη των τελών κοιμητηρίων για το έτος 2020». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

Θέμα 6ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2020». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

Θέμα 7ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη του Συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2020». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

Θέμα 8ο: «Περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2020».  Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 9ο: «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 10ο: «Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

Θέμα 11ο: «Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 12ο: «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Θέμα 13ο: «Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας». Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 14ο: «Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητας Μεταμόρφωσης». Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 15ο: «Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων». Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 16: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Π. & Δ. Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021». Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Εντεταλμένος Δ.Σ.

Θέμα 17ο: «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την ικανοποίηση ή μη αιτημάτων για χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τον καθορισμό και χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για να θεωρηθούν ως λουτρικές εγκαταστάσεις». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Θέμα 18ο: «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο πρόσκλησης