Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

170

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για τα ακόλουθα οκτώ (8) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων δημοτικού προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί παραχώρησης θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Μολάων, καθορισμός τέλους και διάρκειας παραχώρησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4ο: Περί παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί απευθείας εκμίσθωση ακινήτων για τα Περιφερειακά Ιατρεία Βελανιδίων, Ελίκας και Κάμπου Δ.Ε. Βοιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 6ο: Περί παραχώρησης σχολικών χώρων.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων για το έτος 2023 (Κλιμάκιο Β’ Λ/Τ Κυθήρων).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο Πρόσκλησης