Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

194

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί συμμετοχής του Δήμου στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Ανατολικής Πελοποννήσου της ΟΤΔ Πάρνωνα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί επιβολής δυνητικού τέλους για την εκτέλεση εργασίας  «Εκσκαφές για τον εντοπισμό αγωγού άρδευσης στις Κοινότητες Βελιών και Ταλάντων Δ.Ε. Μονεμβασίας, αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης ή μη σύνδεσης ιδιωτικής παροχής ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού Κοινότητας Βελανιδίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης

Αρχείο Πρόσκλησης