Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

690

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, απευθύνει η πλειοψηφούσα και προεδρεύουσα Σύμβουλος κα Παναγιώτα Αλειφέρη.

Η πρόσκληση αφορά συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. με σκοπό την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αρχείο Πρόσκλησης