Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

113

Την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο:  Περί έγκρισης αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2022 του προϋπολογισμού του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα  4ο:  Περί λήψης απόφασης για την απασχόληση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα  «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί έγκρισης σύνδεσης ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Ελαίας. Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο Πρόσκλησης