Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

242

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τηλεδιάσκεψη, για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περί συμμετοχής στη διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED – Ελληνικό Τμήμα» των Δήμων Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας και Μεγαλόπολης και Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.                                       Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος. 

Θέμα 2ο: Περί καθορισμού  συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού. Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης και Χριστάκος.

Θέμα 3ο: Περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων.                                              Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης και Χριστάκος.

Θέμα 4ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης και Χριστάκος.

Θέμα 5ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης και Χριστάκος.

Θέμα 6ο: Περί καθορισμού τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.                         Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης και Χριστάκος.

Θέμα 7:  Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο:   Περί  έκδοσης κανονισμού λειτουργίας 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς                                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 9ο: Περί έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 10ο: Περί γνωμοδότησης επί της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα  11ο:  Περί  ανασυγκρότησης  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής  Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.  Εισηγητής: Εντεταλμ. Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.

Θέμα 12ο: Περί ανασυγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος».  Εισηγητής: Εντεταλμ. Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.

Θέμα 13ο: Περί έγκρισης σύνδεσης ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού της Κοινότητας Μολάων.                                            Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο Πρόσκλησης