Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

151

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τηλεδιάσκεψη, για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Καθορισμός Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης αποδοχής δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

 Θέμα 4ο: Πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Μονεμβασίας για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος 2023-2027 Ανατολικής Πελοποννήσου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 5ο: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων για το έτος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 6ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2017 (ΑΔΑ: ΩΔΡ1ΩΚ9-64Ζ) απόφασης του Δ.Σ. ως προς την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 7ο: Περί  εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη θέση Μποζά  Κοινότητας Ασωπού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 8ο: Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας και αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 9ο:  Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 10ο: Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης με δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμ­μα­τος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟ­ΠΟΙ­ΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 11ο: Παράταση ή μη χρονοδιαγράμματος της πράξης «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας – Πύλη Κάστρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

 Θέμα 12ο:  Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

 Θέμα 13ο: Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

 Θέμα 14ο: Περί έγκρισης κατασκευής στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο στην Κοινότητα Ιέρακος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος.

 Θέμα 15ο: Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

 Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης  ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 Θέμα 17ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή θεμάτων ταχύπλοων σκαφών και λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 Θέμα 18ο: Έγκριση ή μη σύνδεσης ιδιωτικής παροχής ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού Κοινότητας Συκέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

 Θέμα 19ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Προσωρινής τμηματικής οριοθέτησης ρέματος στη θέση Κουφάκι της Κοινότητας Νομίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Αρχείο Πρόσκλησης