Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

136

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τηλεδιάσκεψη, για το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο:  Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 και  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας.

Εισηγήτρια: κα Παναγ. Αλειφέρη Πρόεδρος Ν.Π.

Αρχείο Πρόσκλησης