Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

112

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα  είκοσι πέντε (25) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης των πινάκων μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου Μονεμβασίας, που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη.

Θέμα 5ο: Περί έγκρισης απολογισμών οικ. ετών 2021 & 2022 της Β-θμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Ρίτσος.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη.

Θέμα 6ο: Περί καταβολής αποζημιώσεων λόγω εδαφικής απαλλοτρίωσης και απώλειας επικειμένων, για τη διάνοιξη της οδού Μυκηνών εντός ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης (Τομέας Ε΄ Ψαφάκι).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 7ο: Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή εκτίμησης μισθώματος ακινήτου στη Δ.Ε. Βοιών.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 8ο: Περί αγοράς οικοπέδου στην Κοινότητα (κάτω) Καστανέας Επιδ. Λιμηράς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 9ο: Περί αγοράς οικοπέδου στην Κοινότητα Νεαπόλεως.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 10ο: Περί απευθείας εκμίσθωση ακινήτων για τα Περιφερειακά Ιατρεία Ασωπού και Συκέας, συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Θέμα 12ο: Περί χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμ¬μα-τος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 13ο: Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 15ο: Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 17ο: Περί εκμίσθωσης του κοινοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 18ο: Περί έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες ανακαίνισης Μαθητικής Εστίας Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 19ο: Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτων στη Δ.Ε. Βοιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 20οο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2023».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 21ο: Περί έγκριση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 22ο: Περί συμπλήρωσης της αριθ. 41/2023 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την υπόθεση του κ. Θεοδώρου Αγγελάκου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 23ο: Περί επαναπροσδιορισμού των ορίων του οικισμού «Ξηφιάς» Κοιν. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 24ο: Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 25ο: Περί συμμετοχής του Δήμου στα ΟΤΑ AWARDS.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης