Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

903

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα πέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί εγκρίσεως Συμφωνητικών Συνεργασίας – αντισταθμιστικά οφελήματα από την ανάπτυξη των δύο αιολικών πάρκων που εκκρεμούν από το έτος 2000 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή τους».
Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος & Αντιδήμαρχος Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

3.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 60.700,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

5. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού», προϋπολογισμού 52.399,99 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

6. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Στηθαίου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα », προϋπολογισμού 14.999,99 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί διοργάνωσης και διεξαγωγής προγραμμάτων πρόληψης υγείας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

12. «Περί έγκρισης της αριθ. 6/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος.

13. «Περί της από 14.12.2916 αιτήσεως του κ. Κορογόνα Αναστασίου, για κατασκευή πέργκολας 24 Μ2 στο Λιμάνι Γέρακα»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

14. «Περί της από 01.03.2017 αιτήσεως του κ. Σούμπαση Ελευθερίου του Ιωάννου για χορήγηση άδειας ύδρευσης σε νέα οικοδομή εκτός  ορίων οικισμού Μαραθιά Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

15. «Περί του από 20-02-2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Κολλιάκος Ιωάννης.

Αρχείο πρόσκλησης