Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

140

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 16:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα δέκα επτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Ορισμός πολιτικού υπευθύνου, συντονιστή προγράμματος και συντονιστικής επιτροπής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Ανώνυμης Εταιρείας Α.Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών διαχειριστικής επιτροπής ΚΠΕ Μολάων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο: Αποδοχή των όρων και προσχώρηση στην ειδική σύμβαση δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της δράσης «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: α. υποδομές παροχής νερού, β. τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. μονάδες αφαλάτωσης», με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Δήλωσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας έλεγχου σε παιδότοπους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης –αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 11ο: Έγκριση τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 12ο: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων – Τροποποίηση Ρυμοτομικής Γραμμής στο Κ/Φ του Νοσοκομείου Μολάων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 13ο: Παραχώρηση οικογενειακών τάφων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Επικαιροποίηση της 89/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 15ο: Ορισμός δύο συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 16ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή θεμάτων ταχύπλοων σκαφών και λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 17ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης