Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

141

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα ένδεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης αποτελεσμάτων του Δ’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμού αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4ο: Περί ορισμού εκπροσώπων στο Κέντρο Πρόληψης και Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας ΔΙΑΥΛΟΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο: Περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο: Περί ορισμού εκπροσώπου στο Σχολικό Συμβούλιο του Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί συγκρότησης επιτροπών εμποροπανηγύρεων για το έτος 2024 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9ο: Περί αποδοχής ή μη δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για τα έτη 2025-2026-2027.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 10ο: Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Αρχείο πρόσκλησης