Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

95

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:45, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα είκοσι τρία (23) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Μονεμβασίας κατά την περίοδο 2024-2025.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης της αριθ. 64/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως προς το σκέλος που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Μέντης.

Θέμα 4ο: Περί παράτασης παραχώρησης της χρήσης ενός τετρακόπτερου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) με τα παρελκόμενά του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί απευθείας αγορά ακινήτου στη Δ.Κ. Νεαπόλεως και υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Εκτίμησης τιμήματος.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 6ο: Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κοινοτικού καταστήματος Δ.Κ. Ελίκας στην Αθλητική Ένωση Ελίκας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 7ο: Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού σταδίου Δ.Κ. Ελίκας «Θεόδωρος Μ. Τσιγκούνης» στην Αθλητική Ένωση Ελίκας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 8ο: Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Αναμόρφωση αστικού δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9ο: Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 10ο: Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Οδοποιία ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 13ο: Περί καθιέρωσης εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί τροποποίησης ή μη ρυμοτομικής γραμμής και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων στην ιδιοκτησία της κας Ευαγγελάκου Παναγιώτας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 15ο: Περί τροποποίησης ή μη ρυμοτομικής γραμμής και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μαρίας και Παναγιώτας Ντανάκα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 16ο: Περί τροποποίησης ή μη ρυμοτομικής γραμμής και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων στην ιδιοκτησία του κ. Κλάψη Ιωάννη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 17ο: Περί άρσης ή μη ρυμοτόμησης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων στην ιδιοκτησία του κ. Κρυπωτού Χρήστου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 18ο: Περί παραχώρησης ή μη χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 19ο: Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 20ο: Περί παραχώρησης ή μη του δημοτικού γυμναστηρίου Ασωπού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 21ο: Περί υποβολής αίτησης έκδοσης άδειας λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Μολάων για το σχολικό έτος 2024-2025.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Αλειφέρη.

Θέμα 22ο: Περί έκδοσης Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Μολάων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Αλειφέρη.

Θέμα 23ο: Περί έκδοσης Κανονισμού Λειτουργίας Πεζόδρομων Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Αρχείο πρόσκλησης