Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης

158

Την Δευτέρα 26-09-2022 και ώρα  14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας επί πτυχίο στο Ν.Π του  Δήμου Μονεμβασίας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ