Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης

119

Την Τρίτη 18-10-2022 και ώρα  14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

2.  «Περί εξειδίκευσης δράσεων – πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

Πρόσκληση