Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης

76

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα  15:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.«Περί Πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 -2027».

  1. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οικ. έτους 2023».
  2. «Περί εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ν.Π – Καθορισμός των όρων δημοπρασίας».

Αρχείο πρόσκλησης