Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης

125

Την Τρίτη 06-09-2022 και ώρα  14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

Αρχείο πρόσκλησης