Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

70

Την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  2. Περί εξειδίκευσης δράσεων – ποσών του προϋπολογισμού του Ν.Π.

Αρχείο πρόσκλησης