Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

289

Τη Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, επί του παρακάτω τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. «Περί εξειδίκευσης δράσεων – ποσών του προϋπολογισμού του Ν.Π».
  2. «Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016».
  3. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

Αρχείο πρόσκλησης