Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

196

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, επί του παρακάτω δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί αποδοχής ποσού  επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού».
  2.  «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».

Αρχείο πρόσκλησης