Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

228

Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7:00 μ.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, επί του παρακάτω μονού  θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί εξειδίκευσης δράσεων – ποσών του προϋπολογισμού του Ν.Π.».

Αρχείο πρόσκλησης