Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

338

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί κατακύρωσης πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου του Νομικού Προσώπου».
2. «Περί τροποποίησης Ο.Ε.Υ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας».
3. «Περί κατακύρωσης πρακτικού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας»

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)