Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

585

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Περί ψήφισης πιστώσεων.

Αρχείο πρόσκλησης