Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

252

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 2:30 μ.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί έγκρισης μετακίνησης της ομάδας θεατρικού εργαστηρίου νέων του Ν.Π»
2. «Περί έγκρισης μετακίνησης τμημάτων Φιλαρμονικής Δ.Ε Βοιών για συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εξόδου του Μεσολογγίου έτους 2019».
3. «Περί εξειδίκευσης δράσεων – ποσών του προϋπολογισμού του Ν.Π».
4. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)