Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

243

Την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί εξειδίκευσης δράσεων – ποσών του προϋπολογισμού του Ν.Π.
  2. Περί έγκρισης μετακίνησης ΚΑΠΗ.
  3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)