Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

284

Την Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Ν.Π για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις καλοκαιριού 2019»
  2. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)