Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

292

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) οικ. έτους 2019».
2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»
3. Ενημέρωση για την λειτουργία της Φιλαρμονικής στις Δ.Ε Μονεμβασίας – Ασωπού
4. Ενημέρωση και προγραμματισμός για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)