Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

401

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
2. «Περί εξειδίκευσης δράσεων –ποσών προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
3. « Περί κατακύρωσης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Μονεμβασίας».
4. «Ενημέρωση για την λειτουργία της Φιλαρμονικής στις Δ.Ε Μονεμβασίας – Ασωπού».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)