Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

139

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί εξειδίκευσης δράσεων –ποσών προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
2. «Περί έγκρισης υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την Ίδρυση και Λειτουργία Nέων Τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής φροντίδας».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)