Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

114

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθ. 67 Ν. 3852/201 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Αρχείο πρόσκλησης